خانه / آرشیو تگ

آرشیو تگ

شخصیت بدون استرس

استرس

استرس چه می‌تواند باشد جز این عوامل؟ «فردا امتحان دارم و فکر نمی کنم به خوبی از پسش بربیایم»، «پروژه ای را در اداره به من سپرده اند که اصلا از آن سر درنمی آورم»، «مادرِهمسرم برای ناهار فردا مهمان ماست و ممکن است غذا را خراب کنم» با ویکی …

بیشتر