خانه / آرشیو تگ

آرشیو تگ

زن می تواند از شوهرش بزرگ‌تر باشد؟

زن

زن می تواند از شوهرش بزرگ‌تر باشد؟ ازدواج، برخورد فرهنگ و طبیعت است. جامعه می کوشد طبیعت را مهار کند و آن را به فرهنگ تبدیل نماید و به دلیل همین ویژگی هاست که روابط زناشویی در مراحل مختلف دچار دگرگونی های متفاوتی می‌شود. با ویکی روان همراه باشید  ازدواج  ابعاد …

بیشتر