خانه / آرشیو تگ

آرشیو تگ

تاثیرات زعفران بر افسردگی مزمن

تاثیرات زعفران بر افسردگی مزمن1

باز هم موضوع افسردگی به میان آمد بیماری که گریبان گیر بسیار از مردم شده است . چند وقت پیش شنیدیم که یک دارویی ساخته شده که بسیاری از مواد آن از زعفران ساخته شده است . دانشمندان به این نتیجه رسیده اند که زعفران برای درمان افسردگی مزمن بسیار …

بیشتر