آخرین پست ها

عملکرد اخلاقی

همانطور که می دانیم دلیل بسیاری از رفتارهای ناپسند، فرآیند های خود تبرئه ساز هستند. درحالیکه بسیاری از افراد ریشه ی این رفتارهای ناپسند را نقصان های شخصیتی می دانند. با ویکی روان همراه باشید. از آنجاییکه سرپیچی از اصول اخلاقی موجب به وجود آمدن احساس حقارت می شود، این …

بیشتر

زنگ تفریح