اخبار
خانه / موفقیت / ثروت

ثروت

موضوع کسب ثروت یکی از مهم ترین خواسته های بشر در تمامی اعصار بوده است. در این بخش تلاش میکنیم تا موضوع ثروت و روش های کسب ثروت دلخواه را مورد نقد و بررسی قرار دهیم.

هوش مالی مؤثر در حل مشکلات مالی

مشکلات مالی

اولین بار اصطلاح هوش مالی توسط رابرت کیوساکی مطرح شد. هوش مالی تنها بخشی از هوش ذهنی است که برای حل مشکلات مالی از آن استفاده می‌شود. هوش مالی بخشی از هوش کلی شماست که می‌توانید به وسیله آن بخشی از مشکلات مالی خود را حل کنید. برای استفاده از …

بیشتر